Το project μας

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς φτιάξαμε ένα

σύστημα wi-fi που αποτελείται από 3 Αccess Ρoint.

Μέσω αυτών θα μπορούν οι μαθητές και οι

καθηγητές να έχουν πρόσβαση στο Internet.

Τέλος οι φωτογραφίες θα σας δείξουν τι ακριβώς κάναμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς.